Du er her: ForsideOm kommunenOrganisation og ledelseTelefonliste - Center for Ejendomme

Telefonliste - Center for Ejendomme

Tingvej 7, 4690 Haslev - Telefon: 56 20 29 00

Center for Ejendomme
Borgerhenvendelser på telefon 56 20 29 00

Center for Ejendomme dækker afdelingerne: Teknisk Service, Rengøring og Kantine, Park & Vej, Kommunale Bygninger samt Brand & Redning.

Jørgen Veisig
Centerchef
Direkte telefon: 56 20 29 01
Mobil: 23 70 38 34
jvei@faxekommune.dk

Park & Vej
Hovednummer telefon: 56 20 29 00
materielgaard@faxekommune.dk
Veje, stier, afvanding, vinterberedskab, byrum, renhold, grønne områder, cirkuspladser, flag…

Benyt gerne selvbetjeningsløsningen: Giv os et praj
 
Rottebekæmpelse
Telefon 56 20 29 20 (klokken 9.00-10.00)
rotter@faxekommune.dk

Kommunale Bygninger
Hovednummer telefon: 56 20 30 20
bygninger@faxekommune.dk
Udbud og entrepriser. Nybyggeri, ombygninger, vedligeholdelse og drift af kommunale bygning.