Du er her: ForsideOm kommunenOrganisation og ledelseTelefonliste - Center for HR, Økonomi & IT

Telefonliste - Center for HR, Økonomi & IT

Frederiksgade 9, 4690 Haslev - Telefon: 56 20 30 00

Centerchef for Center for HR, Økonomi & IT

Ib Østergaard Rasmussen
Telefon 5620 4807 / 4243 3313
E-mail: ibrab@faxekommune.dk

 

Økonomi & Indkøb

Kim Stennicke
Afdelingsleder
Telefon: 5620 3774 / 5152 3120 
E-mail: stenn@faxekommune.dk

Finans

Søren Bo Jensen
Chefkonsulent
Telefon: 5620 3858 / 2115 4388
E-mail: soerenj@faxekommune.dk

Ann Milling Nielsen
Overassistent
Telefon: 5620 3831
E-mail: anni2@faxekommune.dk

Arne Denwers
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3857 / 29413319
E-mail: arde@faxekommune.dk

Marian Nielsen
Assistent
Telefon: 5620 3834
E-mail: mnn@faxekommune.dk

Mona Lehmann
Overassistent
Telefon: 5620 3833
E-mail: monal@faxekommune.dk

Budget og analyse

Annette Neumann Nielsen
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3835
E-mail: annettel@faxekommune.dk

Brian Sørensen
Økonomikonsulent
Telefon 5620 3843
E-mail: brsob@faxekommune.dk

Helle Christiansen
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3854 / 2910 4156
E-mail: helch@faxekommune.dk

Lillian Fløjgaard
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3845 / 2910 4155
E-mail: lifl@faxekommune.dk

Morten Hansen
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3847 / 2910 4154
E-mail: jmoh@faxekommune.dk

Susanne Hansen
Økonomikonsulent
Telefon: 5620 3849 / 2910 4161
E-mail: suh@faxekommune.dk

Forsikring

Tove Bjørklund
Risikostyrings-/Forsikringsrådgiver
Telefon: 5620 3842 / 4046 5042
E-mail: tobj@faxekommune.dk

Berit Pedersen
Forsikringsmedabejder
Telefon: 5620 3838
E-mail: bepe@faxekommune.dk

Tina Petersen
Forsikringsmedarbejder
Telefon: 5620 3839
E-mail: tipeb@faxekommune.dk

Indkøbsenheden

Fællesmail: : indkoebsenheden@faxekommune.dk

Martin Hornung
Projektkoordinator
Telefon: 5620 3851 / 40463465
E-mail: hornu@faxekommune.dk

Ermina Hodzic
Indkøbsskonsulent
Telefon: 56203853 / 40464621
E-mail: hodzi@faxekommune.dk

Signe Bengtson
Udbudskonsulent
Telefon: 5620 3846.

E-mail: sbeng@faxekommune.dk

Almene boliger

Dorrit Hemmingsen
Jurist
Telefon: 56203707 / 3084 3074
E-mail: dorrith@faxekommune.dk


HR & Løn

Imran Akbar
Afdelingsleder
Telefon 56 20 37 27
Mobil 40 46 23 33
akbar@faxekommune.dk

Lilli Christoffersen
Chefkonsulent
Telefon 56 20 37 92
Mobil 22 60 20 16
lich@faxekommune.dk
Personalepolitik/jura/HR samt sekretariat/Hovedudvalg

Konsulentteam

Christina Storm
Telefon 56 20 37 72
Mobil 24 98 06 87
cos@faxekommune.dk
HR/udvikling og arbejdsmiljø

Marianne Engdahl
Telefon 56 20 37 69
Mobil 29 38 45 83
maen@faxekommune.dk
HR/Uddannelse

Mette Dybvad
Telefon 56 20 37 89
Mobil 40 46 46 36
dybva@faxekommune.dk
HR/udvikling og arbejdsmiljø

Michael Manly Vad
Telefon 56 20 36 91
Mobil 29 12 85 20
mivad@faxekommune.dk
HR/Organisation og udvikling

Peter Mattsson
Telefon 56 20 37 75
Mobil 23 63 51 12
matts@faxekommune.dk
HR/Personalejura og udvikling

Thomas Hansen
Telefon 56 20 37 77
Mobil 30 69 17 77
thha@faxekommune.dk
HR/Personalejura
 

Lønteam

Lønteamets modtagelse/omstilling
Telefon 56 20 37 88

Keld Nielsen
Teamkoordinator for lønproduktion og regnskab
Telefon 56 20 37 65
Mobil 21 84 58 94
keldn@faxekommune.dk

Birgit Christensen
Telefon 56 20 37 84
bch@faxekommune.dk

Dorthe Clausen
Telefon 56 20 37 73
domc@faxekommune.dk

Helle Pedersen
Telefon 56 20 37 98
hbp@faxekommune.dk

Janne Odgaard Morén
Telefon 56 20 37 87
jamo@faxekommune.dk

Jette Hansen
Telefon 56 20 37 66
jemh@faxekommune.dk

Louise Nilausen
Telefon 56 20 37 76
len@faxekommune.dk

IT & Digitalisering

Gitte Holm Søndervang
Afdelingsleder
Telefon 5620 4808
E-mail: gihs@faxekommune.dk