Du er her: ForsideOm kommunenOrganisation og ledelseTelefonliste - Center for Plan & Miljø

Telefonliste - Center for Plan & Miljø

Frederiksgade 9, 4690 Haslev - Telefon: 56 20 30 00

Thorkild Lauridsen
Centerchef
Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Direkte telefon: 56 20 30 58
E-mail: tlaur@faxekommune.dk

Centerstab - BBR, udstykning, hegnssyn, olietanke og ejendomsregister
Telefon: 56 20 30 10
E-mail: bbr@faxekommune.dk

Byg – Byggeri, byggesager, skimmel, sommerhuse, flexbolig og landsbypulje
Telefon: 56 20 30 30
E-mail: byg@faxekommune.dk

Landzone – Landzonesager og energiplanlægning
Telefon: 56 20 30 00
E-mail: landzone@faxekommune.dk

Plan – Kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelse og div. projekter.
Telefon: 56 20 30 00
E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Trafik – Kollektiv trafik, flextrafik, taxibevillinger, trafiksikkerhed, trafikmålinger, kampagner, offentlige veje og stier, private fællesveje og private fællesstier, råden over vejareal, stadepladser, arrangementer på offentlige veje og pladser, plakater, servicevejvisning, renhold og vintervedligeholdelse og overkørsler
Telefon: 56 20 30 40
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Natur & Miljø
Telefon: 56 20 30 71
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Jord- og Grundvand – Grundvand, affald, jordflytning og jordvarme
Telefon: 56 20 30 50
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Natur og vandløb – Naturbeskyttelse, skov- og å beskyttelse, naturpleje, vandløb, dræn, museumsloven, sten- og jorddiger, stier og bjørneklo
Telefon: 56 20 30 61
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Landbrug og spildevand – Spildevand, landbrug, slam, gødning, husdyr, og dyrehold
Telefon: 56 20 30 60
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Virksomheder – Miljøforhold på virksomheder, autoværksteder, miljøgodkendelser, lugt, røg, støv, støj, midlertidige aktiviteter, campingpladser og svømmebade
Telefon: 56 20 30 70
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk