Terapi-katten JustoCat

JustoCat til demente borgere
”Justo” betyder terapi på latinsk. Og det er lige hvad JustoCat er – en terapi-kat.

JustoCat er med til at forbedre livskvaliteten for borgere med demens, samt pårørende og plejepersonalet.

Robotten ser ud som en levende kat. Den skal være med til at træne ældre med demens og borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau. JustoCat kan tilfredsstille den dementes behov for fysisk kontakt og opmærksomhed. JustoCat er udviklet som et alternativ til et rigtigt dyr, men påvirker ikke de hygiejniske problemer, allergi-risiko samt andre udfordringer der kan være ved at holde levende dyr på et plejecenter.