Du er her: ForsideFamilie og børnSundhedsplejenTilbud om familieiværksætter

Tilbud om familieiværksætter

Forældrekursus til alle der venter første barn

En god start som forældre - Familieiværksætterne

Indbydelse til familieiværksætter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Sundhedsplejen omlægger en del af sine tilbud til Familieiværksætterne, idet vi mener at forældre der gør en aktiv og kompetent indsats på et fagligt og menneskeligt solidt grundlag, giver deres børn de bedst mulige opvækstvilkår. Sundhedsplejen og andre fagfolk vil med Familieiværksætterne gerne være med til at støtte og sikre at alle nye forældre kommer bedst muligt fra start i livet som ny familie.

I Familieiværksætterne bliver alle kommende forældre tilbudt et forløb på 16 gange fra ca. 21. graviditetsuge til barnet er 1½ år.

Familieiværksætterne er et supplement til sundhedsplejens række af hjemmebesøg fra barnet er nyfødt til 2 mdr.

Møderækken er et sammenhængende kursusforløb, der indeholder en bred vifte af relevante temaer for en ny familie. Kursusrækken er nøje afstemt i forhold til de tilbud om undersøgelser og vejledning der gives i graviditeten af familiens egen læge og inkludere fødselsforberedelse for gravide der vælger at føde på Næstved Sygehus. 

Familieiværksætterne lægger stor vægt på at kursusforløbet henvender sig til hele familien, så fædrene føler sig involverede på lige fod med mødrene. Indhold, metode, drøftelser og undervisning er planlagt, så fædrene bliver hørt og får rig mulighed for at vende emner, der er relevante for dem som fædre.

Forældre der skal være alene med deres barn er naturligvis også meget velkommen og er også meget velkommen til at tage en anden nær ven/veninde med. Ligeledes er kursusforløbet gældende hvis bare en af forældrene er ”førstegangsforældre”

Forældregrupperne sættes sammen ud fra kvindens termin og består af max 10 forældrepar. Alle grupper får tilknyttet en sundhedsplejerske, som følger gruppen gennem hele forløbet.

Temaerne i kursusforløbet kommer hele vejen rundt om livet som ny familie – fx økonomi, forsikring, parforhold, kost, barnets behov, efterfødselsreaktioner, familiens hverdag osv.

Undervisningen varetages af såvel fagligt personale i Region og kommune, som af personer fra det private erhvervsliv og frivillige kræfter.

Første hold Familieiværksætter starter november 2014. Dette hold vil være for gravide med termin i marts måned.

Familieiværksætterne mødes på Sundhedscenteret i Faxe og foregår inden fødslen på tirsdag fra kl. 16.30 – 18.30. Efter fødslen bliver ugedagen ændret.

Tilmelding skal ske hos Jordemødrene i graviditetsuge 13-15.

Skal man føde andre steder end på Næstved sygehus skal henvendelse ske til  Sundhedsplejen i Faxe kommune og forløbet vil herefter tilrettelægges.