Du er her: ForsideSelvbetjeningTilladelse til husdyrhold mellem 15 og 75 DE (husdyrlovens § 10)

Tilladelse til husdyrhold mellem 15 og 75 DE (husdyrlovens § 10)

Vil du ændre eller etablere et husdyrhold på 15-75 DE, skal du ansøge Faxe Kommune om tilladelse

Ifølge lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal der ved etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold fra 15 til og med 75 dyreenheder (DE) ansøges om miljøtilladelse.

Du ansøger om tilladelse ved at udfylde et ansøgningsskema udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Skemaet som er baseret på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold skal udfyldes og sendes til kommunen. Her kan du finde en vejledning til udfyldelse af skemaet.

På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives tilladelse, eventuelt på vilkår, til det ansøgte.

Den endelige miljøtilladelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

OBS! Vær opmærksom på, at husdyrbrug over 75 DE kræver en godkendelse efter husdyrlovens § 11 eller § 12. Du finder oplysninger om ansøgning om godkendelse af husdyrbrug over 75 DE på kommunens hjemmeside.