Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederTilladelser & Godkendelser - ErhvervTilladelse til § 12 miljøgodkendelse Langesnogevej 3, 4690 Haslev.

Tilladelse til § 12 miljøgodkendelse Langesnogevej 3, 4690 Haslev.

Faxe Kommune har 26. marts 2015 meddelt tilladelse til § 12 miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion tilhørende Langesnogevej 3, 4690 Haslev.

Miljøgodkendelsen omfatter nye stalde samt en slagtesvineproduktion på 30.000 stk. slagtesvin, 32-115 kg svarende til 953,3 DE på ansøgningstidspunktet, men 875,7 DE på godkendelsestidspunktet.
Miljøgodkendelsen omfatter desuden etablering af et nyt staldanlæg bestående af staldene, foderladen, 2 stk. gyllebeholdere og et forsuringsanlæg med tilhørende fortank, samt 4 siloer.

Godkendelsen gives i henhold til § 12 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsens-bekendtgørelsen). Godkendelsen falder under en § 12 godkendelse, da udvidelsen overstiger 210 DE slagtesvin.

Du kan læse godkendelsen her:

Miljøgodkendelse § 12, Langesnave Langesnogevej 3 4690 Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)