Biomasse, VVM

Natur- og Miljøklagenævnet har den 30. januar 2017 truffet afgørelse i fire sager om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt. Det drejer sig om VVM-afgørelser for fire oplag af afgasset biomasse i beholdere, på adresserne Tollerødvej 6A, Ulstrup Bygade 12A, Høsten Teglværksvej 10A og Ullerødvej 23.

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet afgørelserne og hjemvist dem til fornyet realitetsbehandling, med begrundelse i, at udspredningsarealerne knyttet til oplagene skulle have indgået i VVM-screeningen.

Faxe Kommune vil nu gå i gang med at undersøge afgørelsernes betydning for sagerne og foretage den fornyede behandling.

NMKN-afgørelse, Høsten Teglværksvej 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

NMKN-afgørelse, Tollerødvej 6 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

NMKN-afgørelse, Ullerødvej 23 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

NMKN-afgørelse, Ulstrup Bygade 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)