Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTillæg til miljøgodkendelse Faxe Kalk Ovnanlæg – Forbrænding af kalkpellets

Tillæg til miljøgodkendelse Faxe Kalk Ovnanlæg – Forbrænding af kalkpellets

Faxe Kommune modtog i juli 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse til modtagelse, opbevaring og forbrænding af kalkpellets i Ovnanlægget, Gl Strandvej 14, 4640 Faxe.

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Faxe Kommune har den 30. juli 2018 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 22. oktober 2018. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tillæg til miljøgodkendelse Faxe Kalk Ovnanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport (PDF-fil åbner i nyt vindue)