Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg

Faxe Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg, Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev.

Miljøgodkendelsen omhandler:

  • Etablering og drift af en biokedel.
  • Etablering og drift af silo til opbevaring af træpiller.
  • Opstilling af en askecontainer.
  • Etablering af ny 20 meter høj skorsten.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tillæg til miljøgodkendelse - biokedel (PDF-fil åbner i nyt vindue)