Tilsynskampagner

Med den nye miljøtilsynsbekendtgørelse, der trådte i kraft i maj 2013, er tilsynskampagner blevet en fast bestanddel af kommunernes miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer. Formålet med kampagnerne er, at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Tilsynskampagner for 2016 og fremad

Fra 2016 og fremad vil kommunens tilsynskampagner være offentligt tilgængelige på Digital Miljøadministration (DMA-Portalen). Her vil det også være muligt, at læse kampagner fra andre kommuner.

Læs mere om tilsynskampagner på DMA-portalen her

Tilsynskampagner i 2015

Faxe kommune har i 2015 foretaget to kampagner. Kampagnerne omhandlede tilsyn med tankstationers egenkontrol samt en oplysningskampagne om anmeldepligt for mindre husdyrhold.

Tilsynskampagne på tankstationer

Faxe Kommune har i 2015 ført tilsyn med alle tankstationer i kommunen. Ved tilsynene var der fokus på tankstationernes egenkontrol i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen, dampreturbekendtgørelsen, olietanksbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen. Resultat af kampagnen fremgår nedenfor.

Olietanke (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Konklusion på deltagelse ved Roskilde Dyrskue 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anmeldepligt for mindre husdyrhold

Faxe Kommune har lavet en oplysningskampagne omkring anmeldepligt for mindre husdyrhold. Resultatet af kampagnen fremgår nedenfor.

Tilsynskampagner 2014

Faxe Kommune har i 2014 foretaget to kampagner. Kampagnerne omhandlede tilsyn med olietanke samt deltagelse i en oplysningskampagne på Roskilde Dyreskue.

Olietankkampagne

Ved tilsynene var der fokus på, at får registreret tankene korrekt i BBR og få sløjfet og afmeldt tanke. De nye regler fra 2010 for mellemstore olietanke blev gennemgået, herunder reglerne omkring beholdningskontrol, inspektion og tæthedsprøvning. Resultatet af kampagnen fremgår nedenfor.

Roskilde Dyreskue

Landbrugsnetværket for kommunerne i Region Sjælland besluttede, at gå sammen om at lave en informationskampagne, som omfattede udarbejdelse af fælles informationsmateriale til større og mindre landbrug, samt deltagelse i en informationsstand på Roskilde Dyrskue 2014. Resultatet af kampagnen fremgår nedenfor.