Træning

Faxe Kommune kan tilbyde flere former for træning.

Hvis du synes, at du har behov for træning, kan du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, så en visitator fra Faxe Kommune kan foretage en konkret vurdering af dine aktuelle behov i forhold til den træning, Faxe Kommune kan tilbyde dig. Du kan bevilges træning, hvis det vurderes, at du kan fungere bedre i din bolig og det kan lette din hverdag. Der kan bevilges vedligeholdende træning eller genoptræning.

Vedligeholdende træning
Bevilges for, at du kan bevare, fastholde og opretholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Formålet er, at du får mulighed for at klare dig selv længst muligt, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Genoptræning
Bevilges for, at du kan genvinde evnen til at fastholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Formålet med genoptræning er, at du har mulighed for igen at klare mest muligt selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Visitationen kan træffes på telefonnummer: 56 20 30 00 i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.

Genoptræning efter ophold på sygehus
Du kan få genoptræning efter sygehusophold, hvis du ved udskrivelsen har fået en genoptræningsplan.

Anden træning
Ved visse kroniske lidelser er det muligt at få vederlagsfri fysioterapi, det kræver en henvisning fra din egen læge. I Faxe Kommune udføres den vederlagsfri fysioterapi foreløbig udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter.