Du er her: ForsideTrafik & VejeTrafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Vi arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje

Trafiksikkerhedsarbejdet sker på flere fronter, hvor der arbejdes med ulykkesbekæmpelse, trafikadfærd og tryghed. For at opnå størst mulig udbytte af investeringerne på trafiksikkerhedsområdet, har vi udarbejdet en trafikhandlingsplan, som indeholder mål, strategier og indsatser for de kommende års arbejde.

Trafikken udvikles løbende, og behov og udfordringer på trafiksikkerhedsområdet er i konstant forandring. Vi opfordrer derfor borgerne og de andre interessenter til fortsat at henvende sig med spørgsmål og forslag til forbedringer. 

Visioner og mål

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

På nationalt plan arbejdes der ud fra visionen "Hver ulykke er én for meget - trafiksikkerhed begynder med dig - men opgaven skal løses i fællesskab". Se mere i Færdselssikkerhedskommisionens Nationale Handlingsplan.

Vi har valgt at følge den nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 40% frem til 2016. Dette er en ambitiøs målsætning, der kræver en målrettet og betydelig indsats i de kommende år.

I Faxe Kommunes planstrategi har vi formuleret følgende vision "Vi har en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved at børn og andre bløde trafikanter færdes."

Trafiksikkerhedsvurderinger af lokal- og kommuneplaner

Lokal- og kommuneplaner udarbejdes i kommunens Center for Udvikling. I forbindelse med udarbejdelsen af nye lokal- eller kommuneplaner gennemfører vi en vurdering af trafiksikkerheden i forhold til vejforholdene.

Trafiksikkerhedsrådet

I Faxe Kommune har vi nedsat et trafiksikkerhedsråd, som bl.a. skal være med til planlægning og koordinering af det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Hvem der er medlem af trafiksikkerhedsrådet og hvad rådet beskæftiger sig med kan du læse mere om på Kommisoriets side.

Uheldsbekæmpelse

I Faxe Kommune følger vi løbende uheldsudviklingen på kommunens veje. Vi stedfæster uheld, laver uheldsanalyser og udpeger løsninger til ulykkesbelastede lokaliteter og strækninger. Disse løsninger indgår bl.a. som konkrete prioriteringer i kommunens trafikhandlingsplan.

Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen er et lokalt skridt mod en mere bæredygtig trafikudvikling i Faxe Kommune, hvor trafiksikkerhed, trafikafvikling og miljøbelastning er i fokus.

Trafikhandlingsplanen indeholder mål, strategier og indsatser for de kommende års arbejde med trafikken på kommunens veje. Trafikhandlingsplanen dækker en 12-årig periode frem til 2020. For perioden 2013-2016 er der udpeget en detaljeret prioriteringsliste med specifikke sikkerhedsfremmende tiltag.   

Trafikhandlingsplan 2013 - 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Trafikadfærd og Kampagner

Langt de fleste ulykker sker på grund af en uheldig trafikadfærd som f.eks. alkohol, hastighed, vigepligt, håndholdte mobiltelefoner mm. Vi har derfor etableret et tæt samarbejde med politiet, Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklistforbund, hvor vi planlægger kampagner og særlige indsatser, der er målrettet mod de adfærdsmæssige udfordringer i trafikken.

En effektiv påvirkning af trafikanternes adfærd ved information og kontrol kræver en kontinuerlig indsats. Vi vil derfor fortsat aktivt deltage i det nationale og regionale kampagnesamarbejde. Kampagnearbejdet omfatter bl.a. skolestartskampagnen "Pas på de små i trafikken, lygte og reflekskampagnen "lys på - med Ludvig", fartkampagnen "Mit hjem - Din fart", spritkampagner, cyklistkurser for 5. klasser mm. Herudover udpeger vi, i samarbejde med politiet, særligt fartbelastede strækninger, hvor politiet hyppigt udfører Automatisk Trafik Kontrol (ATK)

Trafikmålinger

Vi gennemfører hyppigt trafikmålinger på kommunens vejnet. Trafikmålingerne indgår løbende i vores planlægning og vurderinger. De hyppige trafikmålinger skal være med til at sikre at vores trafiksikkerhedsmæssige prioriteringer er opdateret i forhold til den aktuelle trafiksituation.