Du er her: ForsideTrafik & VejeRåden over vejarealUdendørsservering

Udendørsservering

Du har mulighed for at benytte en del af fortovet ud for din butik til udendørsservering

Der er mulighed for at opsætte borde og stole til udendørsservering ud for butik, café eller restaurant. Dette skal dog ske et sted, hvor det ikke er til gene for den almindelige færdsel. Borde og stole mv., må heller ikke spærre for adgangen til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l.

Efter virksomhedens lukketid skal alle borde, stole, parasoller mv. fjernes fra gadearealet.
Der skal sørges for, at der er rent på og omkring det areal, hvor udendørsserveringen foregår. Det betyder, at der fx. ikke må ligge affald  og madrester på gaden eller fortovet, som stammer fra udendørsserveringen.

For brugen af udendørsservering er det en forudsætning, at udendørsserveringen overholder Regulativet for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune.

Du kan søge om udendørsservering ved at gå ind på www.virk.dk og logge ind med dit NemID. Her finder du også vejledning til hvordan du udfylder ansøgningskemaet m.v. Husk at vedlægge kortbilag, hvor borde, stole mv. er indtegnet på arealet.