Du er her: ForsidePlanerLandskabskarakteranalyseKarakterområde 9 - Faxe kyst- og morænelandskab

Karakterområde 9 - Faxe kyst- og morænelandskab

Nøglekarakter: Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 9Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydøst af Faxe Ladeplads og den varierede kystlinje med klinten ved Troldhøje og sommerhusområde ved Strandlodshuse.
Den østlige grænse adskiller karakterområdet fra det tæt bebyggede landbrugslandskab med mange husmandssteder i karakterområde 6 og følger sydpå udkanten af Vesterskov og Strandskov.
Mod syd er området afgrænset ved det marine forland nord for Feddet.
Den vestlige grænse er sat henholdsvis ved overgangen til det stærkt kuperede dødislandskab og overgangen til herregårdslandskabet vest for Faxe i område 10 og 5.

Læs mere om karakterområde 9 herunder:

Karakterområde 9 - Faxe kyst- og morænelandskab (PDF-fil åbner i nyt vindue)