Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.

Folder om Udviklingspuljen:

Hvis du gerne vil printe en lille folder om Udviklingspuljen, så kan du gøre det ved at udskrive nedenstående PDF på begge sider af et A4-ark:

Udviklingspuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Retningslinjer for Udviklingspuljen

Der er ordinær ansøgningsfrist den 1. september 2016 for ansøgninger til Udviklingspuljen. Herefter træder opdaterede retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven for Udviklingspuljen i kraft pr. 1. oktober 2016.

Selvbetjening:

For at udfylde skemaet for Udviklingspuljen elektronisk, så skal du højre-klikke på nedenstående link, vælge ”Gem destination som”, udfylde skemaet, herefter printe og underskrive ansøgningsskemaet:

Skema til Udviklingspuljen (Excel - åbner i nyt vindue)

Hvis du har problemer med at hente skemaet ned, så er du meget velkommen til at kontakte Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Vi kan så sende skemaet til dig i papirform.
 


I henhold til folkeoplysningslovens § 34, stk. 3, er der i Faxe Kommune oprettet en kommunal udviklingspulje, der skal give tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer. Udviklingspuljen støtter primært projekter med sigte på børn og unge samt aktiv udfoldelse i de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune.

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.

Initiativtagere/foreninger kan indsende ansøgning henholdsvis senest den 15. december (til det efterfølgende kalenderår), 15. august og 15. november. Fristen pr. 15. november gælder kun, hvis der er budget i overskud fra ansøgningsfristerne henholdsvis 15. december og 15. august.

I Faxe Kommune kan der søges om tilskud gennem Udviklingspuljen til:

- Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i  foreningerne, dvs. såvel unge som ældre

- Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører

- Tilskud til større materialeanskaffelser

- Nye initiativer til gavn for hele foreningen

- Opstart af nystartede foreninger

- Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig   indsats overfor unge

Ansøgninger skal vedrøre udgifter, der er afholdt i indeværende år eller forventes afholdt i indeværende år.

I ansøgningen anføres det beløb, der ansøges om, hvad beløbet søges til, og hvornår udgiften er/vil blive afholdt.

På grundlag af det af Byrådets godkendte budget og Folkeoplysningsudvalgets vurdering af ansøgningen gives der Initiativtagere/foreninger meddelelse om tilskudstilsagn henholdsvis primo februar, ultimo september og primo december.

Inden årets udgang behandler Folkeoplysningsudvalget en status vedr. udbetalte beløb for Udviklingspuljen - og vurderer om der er mulighed for reguleringer.

Tilskuddet udbetales til Initiativtagere/foreninger når de bevilgede aktiviteter er gennemført og der forelægger relevant dokumentation herfor. 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:

Camilla Holck-Clausen
Kultur- og fritidsmedarbejder
Telefon 56 20 37 33
E-mail: camh@faxekommune.dk