Du er her: ForsideSelvbetjeningUdviklingspuljen - frist den 15. december, 15. august og 15. november

Udviklingspuljen - frist den 15. december, 15. august og 15. november

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.

Udviklingspuljen kan søges via Faxe Kommunes foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk