Du er her: ForsideSelvbetjeningUdviklingspuljen - frist den 15. december, 15. august og 15. november

Udviklingspuljen - frist den 15. december, 15. august og 15. november

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.

Initiativtagere/foreninger kan indsende ansøgning henholdsvis senest Udviklingspuljen - frist den 15. december, 15. august og 15. november. Se mere her: http://www.faxekommune.dk/udviklingspuljen-0

For at udfylde skemaet for Udviklingspuljen elektronisk, så skal du højre-klikke på nedenstående link, vælge ”Gem destination som”, udfylde skemaet, herefter printe og underskrive ansøgningsskemaet: