Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriDine rettighederUtilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som enten forvolder skade eller kunne forvolde skade på borgeren.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at "Det her gik ikke som forventet - det må ikke ske igen".

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • noget ikke går som forventet.
 • en borger er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
 • falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
 • bliver glemt på et toilet, fordi der er sket en misforståelse

Det er vigtigt at lægge mærke i ordet ’utilsigtet’. Det betyder, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan: Personalet regnede ikke forkert med vilje, og patienten blev ikke glemt med vilje.

Hvad kan du rapportere?

Som borger eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket:

 • på plejecenter
 • til genoptræning
 • på aflastnings pladser
 • i hjemmeplejen
 • hos den praktiserende læge
 • på sygehuse
 • andre steder i sundhedsvæsenet.
 • i forbindelse med pleje, træning eller transport.

Hvad skal ikke indberettes?

Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres. Ligeledes skal kendte komplikationer eller bivirkninger vedr. medicin heller ikke rapporteres her.

Hvem kan indberette en utilsigtet hændelse?

Patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse.

En sundhedsperson skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), sundhedspersonen får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed.

Bemærk at indberetning af en utilsigtet hændelse ikke er en klagevej.

Hvordan rapporteres en utilsigtet hændelse?

Utilsigtede hændelser indrapporteres til Dansk-Patient-Sikkerheds-Database, også kaldet DPSD2. 

Dansk-Patient-Sikkerheds-Databases hjemmeside (nyt vindue)

Tvivlsspørgsmål

Hvis du har tvivlsspørgsmål, kan du kontakte hjemmesygeplejerske Pia Bruun på mail pib@faxekommune.dk eller på telefon 56203361.