Værdighedspolitik

Faxe Kommunes værdighedspolitik skal danne rammen om en styrket indsats på ældreområdet

Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning for ældreplejen i Faxe Kommune er.

Politikken skal medvirke til at understøtte kommunens ældre borgere i størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet, når svækkelse, sygdom eller manglende trivsel gør hjælp til hverdagslivet nødvendigt.

Værdighedspolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommune har fra Sundheds- og Ældreministeriet fået tildelt 6.684.000 kr. i tilskud til udmøntning af værdighedspolitikken. Læs i redegørelsen nedenfor, hvordan midlerne anvendes i 2016.

Redegørelse for anvendelsen af værdighedsmidlerne i 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)