Du er her: ForsideRåd og nævnÆldrerådetValg til Ældrerådet 2018-2021

Valg til Ældrerådet 2018-2021

Kandidaterne til Ældrerådsvalget 2017
Valg til ældrerådet gennemføres denne gang som fremmødevalg. Det betyder, at valghandlingen finder sted samme dag og sted som valget til region og kommune og at man skal møde frem på valgstedet for at stemme.

Kandidaterne

Nedenfor kan du se, hvem du kan stemme på til Ældrerådsvalget:

Fritz Christensen
Kildebakken 35, Dalby

Kaj Christensen
Rosenvænget 39, Haslev'

Jens Jacobsen
Engsvinget 5, Haslev

Bente Knudsen
Poppelvej 6B, Haslev

Erik Nielsen
Hasselvej 4, Rønnede

Inge Dam Nielsen
Jomfru Ellens Vej 33, Karise

Kirsten Vej Petersen
Bøttemosevej 3, Haslev

Kurt Sangild
Parkvej 14, Faxe

Hanne Magrethe Straarup
Vindbyholtvej 32, Roholte

Merete Toylsbjerg
Drosselvej 15, Rønnede

Flemming Wangy
Karolinelunden 30, Haslev

Hvem kan stemme

Alle borgere, der senest på valgdagen er fyldt 60 år og er bosiddende i Faxe Kommune kan stemme.

Valgkort

Valgkort udsendes af KMD sammen med valgkort til regions- og kommunevalget omkring 14 dage før valgdagen.

Valgsteder

Der stemmes i det valgdistrikt, hvor man bor. Valgstedets adresse står på valgkortet, der fremsendes af KMD.

Sofiendalskolen
Sofiendalsvej 42 A
4690 Haslev

Nordskovskolen
Bækvej 14
4690 Haslev

Faxe-Hallen
Rådhusvej 6
4640 Faxe

Hylleholt Hallen
Dannebrogsvej 1
4654 Faxe Ladeplads

Karise-Hallen
Møllevej 6A
4653 Karise

Rønnede-Hallen
Eskilstrupvej 7
4683 Rønnede 

Dalby-Hallen
Bavnestræde 28

Brevstemme

Du kan brevstemme fra den 10. oktober 2017 til og med den 17. november 2017 ved at møde op på Borgerservice i Haslev eller Faxe i den almindelige åbningstid. Herudover vil Borgerservice i Faxe holde ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 11. november 2017 - nærmere information om dette følger. Bemærk at der kun holdes åbent for brevstemmeafgivning.

Du skal huske at medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller valgkort, hvis dette er modtaget.

Sådan stemmer du før valgdagen:

Når du har vist den administrative medarbejder din legitimation får du udleveret:

  • 1 lille kuvert
  • 1 stor kuvert

På stemmesedlen ved brevafstemning sættes kryds ved én kandidat. Der sættes kryds ved kandidatnavnet.

Den lille kuvert lægges i den store kuvert og der skrives navn og adresse på den store kuvert.

Begge kuverter afleveres til den administrative medarbejder og Følgebrevet underskrives, hvorefter det hele samles i en stor yderkuvert.

Brevstemmer og afstemning i hjemmet

Modtagere af den kommunale hjemmepleje kan via deres hjælper få skriftlig information om muligheden for at brevstemme i hjemmet til kommune- og region. Information om muligheden for at brevstemme til ældrerådsvalget vil blive uddelt samtidig.

Borgere, der af helbredsmæssige årsager har søgt om at afgive brevstemme i hjemmet, kan bede de tilforordnede om at tage den udfyldte stemmeseddel med til Rådhuset.

På plejecentrene kan beboerne afgive stemme til Ældrerådet på samme dag, som de afgiver stemme til kommune- og regionsvalg. En medarbejder fra Center for Sundhed og Pleje modtager stemmerne til Ældrerådsvalget.

Øvrige borgere, der ønsker at brevstemme til Ældrerådsvalget, kan afgive deres stemme i Borgerservice.

Afstemning på ældre og dagcentre

Der arrangeres brevafstemning på alle ældre- og dagcentre i forbindelse med valg.

Ældrecentre:

Datoer for brevafstemning på ældrecentre/dagcentre vil blive udmeldt i god tid før valget.

Dagcentre:

Brevafstemning vil foregå på følgende dagcentre

  • Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev
  • Dalgården, Thujavej 19, 4683 Rønnede

Offentliggørelse af valgresultat

Valgresultatet offentliggøres straks efter, at stemmerne er optalt d. 22. november 2017. Valgresultatet offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside og i ugeaviserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Valgbestyrelsen

Valgbetyrelsens sammensætning:

  • Kaj Christensen ( Formand)
  • Flemming Wangy
  • Erik Nielsen
  • MereteToyksberg
  • Kurt Sangild
  • Jens Jacobsen

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås i Center for Sundhed og Pleje på telefon 56203716 eller hos formand for ældrerådet Kaj Christensen på tlf.  30302796