Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVandløb, søer og vandhuller

Vandløb, søer og vandhuller

Søbæk og Suså, 27.07.2007
Vidste du, at der er ca. 900 km vandløb i Faxe Kommune?

En stor del af de 900 km vandløb er rørlagt. Derudover findes der et utal af søer og vandhuller i kommunen, hvoraf en stor del er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Det daglige arbejde med administrationen af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven varetages af team Natur og Miljø.

Vidste du, at....

ca. 260 km vandløb i Faxe Kommune er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Heriblandt de større vandløb som Tryggevælde Å og Suså, der krydser kommune- grænserne til Stevns og Næstved Kommuner.

Opgaverne består bl.a. i at behandle ansøgninger om reguleringer af vandløb, udarbejde og revidere regulativer, føre tilsyn samt besvare henvendelser omkring vandløb, søer og vandhuller. Derudover er teamet også involveret i projekter til forbedring af vandløb og søer i Faxe Kommune.

Ønsker du at etablere, sløjfe eller udvide en sø?

Søer og vandhuller må kun sløjfes, udvides, oprenses eller etableres efter ansøgning og godkendelse af kommunen.

Faxe Kommune har et ønske om, at der gennem etablering af nye søer og vandhuller, sker en forbedring af betingelserne for den naturlige flora og fauna. Særligt vandhuller er vigtige for kommunens fredede krybdyr og padder.

Ansøgningsskema for etablering/ændring af søer og vandhuller. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandløbsregulativer for vandløb i Faxe Kommune

Der er ca 270 km vandløb i Faxe Kommune, som er klassificerede som offentlige / Kommunale vandløb. Disse vandløb bliver plejet af Faxe Kommunes Center for Ejendomme, Park og Vej.

De offentlige vandløb har hvert deres regulativ, som fastsætter bestemmelser for vandløbet.
Bestemmelserne omfatter bl.a. retningslinjer for vandløbets størrelse og vandføringsevne samt hvordan og hvor hyppigt vandløbet skal vedligeholdes. Endvidere omfatter regulativet bestemmelser for de vandløbsnære zoner, f.eks. arbejdsbælter langs vandløbet.

Har du spørgsmål til vedligeholdelse af kommunale vandløb, kan du henvende dig til Park & Vej på  mail: materielgaard@faxekommune.dk eller telefon 56 20 29 00.

Regulativer for offentlige vandløb

Herunder finder du link til regulativer for offentlige vandløb i Faxe Kommune. Regulativerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Egedebækken (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Fakse Å (gl. Fakse Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Fakse Å m. sideløb (gl. Rønnede Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Freerslev Møllebæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Gasemose bæk i Haslev Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Gillesbæk med sideløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort for Gyllemose Bæk Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandløb i Høsten Moser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kanderød Bæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Karise Bæk, Pebringe Bæk samt afløb fra St. Lindemose (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Keldstrup Bæk m tiløb i Rønnede Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kilde Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afløb fra Kongsted Lyng med tilløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Krusebæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lille Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lysholmbækken med sideløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Madelungsløbet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Møllebækken og tilløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Møllebæksgrøften - del af Tryggevælde Å og Kildebækken (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Orned Bæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Orup Bæk og Mosebølle Bæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rødbylundløbet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Skoverup Bæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Slettehavebæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Slimminge Å med sideløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stenkilde Bæk, gl. Rønnede Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stenkilde Bæk, gl. Haslev Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stenkildebæk og tilløbet Feldbæk i Haslev Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stevns Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stoksbjerggrøften, Kildemarksgrøften, Smederenden, Indelukkerenden og tilløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Storkebæk Bæk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Suså (gl. Rønnede Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag til Suså (gl. Rønnede Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Øvre Suså (tidl. Vestsjællands Amt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til Øvre Suså (tidl. Vestsjællands Amt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Svalebæk og tilløbet Longgrøften (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Søbækken (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Torpe Kanal, Nedre Suså og Øvre Suså inkl. Tystrup-Bavelse søerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Troelstrup Bæk i Haslev Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tryggevælde Å (tidl. Roskilde Amt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tuemosegrøften med sideløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vendebæk og tilløbet Havebundsløbet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vivede Mølleå (gl. Fakse Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vivede Mølleå (gl. Rønnede Kommune) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Viveruprenden med sideløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vråby Å, Freerslev Å og Tryggevælde Å (tidl. Storstrøms Amt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillægsregulativ Tryggevælde Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort for Mosebølle Bæk Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort for Skoverup Bæk Rønnede Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort for Storkebækken Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort1 for Faxe Å Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort1 for Lilleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort1 for Orup Bæk Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort1 for Vivede Mølleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort2 for Faxe Å Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort2 for Lilleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort2 for Orup Bæk Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort2 for Vivede Mølleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort3 for Vivede Mølleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort4 for Vivede Mølleå Fakse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)