Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVandstandsloggere i vandløb

Vandstandsloggere i vandløb

Faxe Kommune har som opfølgning på kommunens handleplan for klimatilpasning opsat online vandstandsloggere i tre vandløb – Freerslev Å, Susåen og Tryggevælde Å.

Vandstandsloggere, Faxe Kommune

Vandstanden i vores vandløb har stor betydning for mange forskellige parter - grundejere, borgere, myndigheder m.fl.  Via vandstandsloggerne kan alle se den aktuelle vandstand, hvordan vandstanden varierer gennem året, og hvilken sammenhæng der er mellem nedbør og vandstandsændring.

Andre vandstandsloggere

Bregentved Gods har opsat vandstandsloggere i Stenkilde Bæk.

Vandstandsloggere, Bregentved Gods

Tokkerupgaard og Alslevgården har opsat vandstandsloggere i Vivede Mølleå.

Vandstandsloggere, Tokkerupgaard/Alslevgården