Du er her: ForsideByråd og udvalgByrådVederlag til byrådsmedlemmer

Vederlag til byrådsmedlemmer

Offentliggørelse af vederlag som byrådsmedlemmer modtager for varetagelse af forskellige hverv.

Se hvad byrådsmedlemmernes vederlag for deres kommunale og andre hverv er i 2018 i oversigten herunder:

Vederlag til byrådsmedlemmer 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Taksterne for vederlag for medlemskab af byrådet og udvalg gælder for kommuner med mellem 30.001-40.000 indbyggere.
Taksterne er i januar 2018 niveau.

  • Borgmesteren får et vederlag på 897.111 kr. årligt. Der udbetales herudover ikke vederlag til borgmesteren for kommunale hverv.
  • 1. viceborgmester får et vederlag, beregnet med 7 % af borgmesterens vederlag. Vederlag udgør 62.798 kr. årligt.
  • 2. viceborgmester får et vederlag, beregnet med 3 % af borgmesterens vederlag. Vederlag udgør 26.913 kr. årligt.
  • Byrådets medlemmer får et fast vederlag på 91.487 kr. årligt, undtagen borgmesteren.
  • Byrådsmedlemmer med børn under 10 år der bor i hjemmet, får et børnetillæg på 14.155 kr. årligt.
  • Formændene for de stående udvalg får et vederlag, som byrådet har fastsat til 20 % af borgmesterens vederlag. Vederlag udgør 179.422 kr. årligt.
  • Formanden for Børn & Ungeudvalget får et vederlag, beregnet med 5 % af borgmesterens vederlag. Vederlag udgør 44.856 kr. årligt.
  • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn & Ungeudvalget får udvalgsvederlag på 24.122 kr. årligt pr. udvalg (minus formændende).

Ifølge § 16e i styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal offentliggøre, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af hverv som bestyrelsesmedlem i et selskab eksempelvis I/S eller A/S samt vederlag for hverv som bestyrelsesmedlem i et kommunalt fællesskab jævnfør § 60 i styrelsesloven.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen - der skal ikke oplyses om mødediæter, godtgørelse af udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I 2017 har følgende nuværende byrådsmedlemmer modtaget følgende vederlag:

René Tuekær
SEAS-NVE (repræsentantskabet) - 5.000 kr.
Faxe Forsyning (næstformand) - 37.500 kr.

Finn Hansen 
Faxe Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) - 25.000 kr.
Næstved Sprog- og Integrationscenter (bestyrelsesmedlem) - 10.000 kr.

Per Thomsen 
Faxe Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem) -25.000 kr.

Steen Petersen 
E.ON Danmark A/S (bestyrelsesmedlem) - 35.000 kr.

Knud Erik Hansen 
KKR Sjælland (næstformand) - 64.672 kr.
UCSJ University College Sjælland (bestyrelsesmedlem) - 24.283 kr.

Ønsker du mere information, kan du sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk eller kontakte Borgerservice.