Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Faxe Kommune vedligeholder alle vandløb, som er klassificeret som offentlige vandløb i Faxe Kommune.

Vedligeholdelse, herunder tidspunkter og antallet af grødeskæringer, sker efter bestemmelserne i regulativerne for de enkelte vandløb.

Færdsel og hegn

Udførelse af vedligeholdelsen, herunder kørsel med maskiner, forudsætter, at der er et arbejdsbælte langs offentlige vandløb. Arbejdsbæltet er normalt 8 m, og bredejer er forpligtiget til at friholde dette areal.

Der må ikke anbringes bygværker, faste hegn, beplantninger og lignende af permanent karakter indenfor arbejdsbæltet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Bredejerne er forpligtigede til at fjerne alle hegn langs vandløbene inden tidspunktet for vedligeholdelsen, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre vedligeholdelsen.

Desuden skal der være fri passage gennem de tværgående hegn i form af lette led.

Grødeskæring

Grødeskæring sker 1-2 gange årligt i vandløbenes strømrende, jf. regulativerne for de enkelte vandløb.

Oprensning

Efter behov foretages oprensning af sand og mudder.

Afskåret grøde og oprenset materiale

Kommunen tilstræber at fordele færdsel, oplæg af afskåret grøde samt oprenset materiale ligeligt på begge sider af vandløbet.

Bredejere og brugere langs vandløbene er pligtige til at fjerne oplagt materiale.

Vandløbsentreprenør

Det praktiske arbejde er udliciteret og udføres af HedeDanmark.

Vedligeholdelse foregår med maskine eller med håndholdt le.

Vandløbsregulativer

Mere information om vedligeholdelsen fremgår af vandløbsregulativerne.

Se vandløbsregulativer

Tidsplan for hvert vandløb

Nedenfor kan du se planen for, hvornår vandløbene forventes at blive grødeskåret. Du kan også se, om der er udført opmålinger af vandløbene og planlagt eller udført oprensning.

Grødeskæringsterminer, gl. Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Grødeskæringsterminer, gl. Fakse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Grødeskæringsterminer, gl. Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Grødeskæringsterminer, gl. amtsvandløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opmålinger - oprensninger 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opmålinger

Gillesbæk:

Gillesbæk, 2014, længdeprofil (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Gillesbæk, 2014, tværprofiler (PDF-fil åbner i nyt vindue)