Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetVedligeholdelsesmangler

Vedligeholdelsesmangler

Vedligeholdelsesmangler

Huslejenævnet kan afgøre uenigheder om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. I den forbindelse kan Huslejenævnet give udlejer et påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men Huslejenævnet kan ikke give påbud om, at udlejer skal udføre forbedringer eller bygningsændringer. Hvis udlejer ikke efterlever nævnets påbud, kan Huslejenævnet nedsætte lejen, indtil arbejderne er udført.

Hvis udlejer ikke udfører arbejderne, kan Grundejernes Investeringsfond iværksætte arbejderne på udlejers vegne.

Huslejenævnet kan ikke tage stilling til erstatningsspørgsmål, skade på indbo og lignende, ligesom nævnet heller ikke kan nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft.

Opmærksomheden skal henledes på, at Huslejenævnet er sammensat af tre personer, der har kendskab til lejeforhold. Huslejenævnet har ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede.

Hvis vedligeholdelsesmangler har ført til sundhedsskadelige boligforhold, kan henvendelse også ske til Faxe Kommunes byggesagsafdeling, der har det byggetekniske kendskab til at fastslå, hvorvidt der er tale om sundhedsskadelighed og årsagen hertil. Byggesagsafdelingen kan i tilfælde af alvorlig sundhedsfare erklære boligen for ubeboelig.

Læs mere om Grundejernes Investeringsfond på GI.dk