Du er her: ForsideByggeri og anlægGrave- og anlægsarbejderVejarbejde og gravetilladelse

Vejarbejde og gravetilladelse

Før vej- og gravearbejde skal du indhente tilladelse.

Gravearbejder

Gravetilladelse søges af ledningsejer eller en repræsentant for ledningsejer, fx entreprenøren, der står for arbejdet.

Offentlige veje samt private fællesveje i byzone

Søg i god tid, især hvis det er på en privat fællesvej, da kommunen i så fald evt. skal høre vejejerne.
Hvis arbejdet er meget akut (fx brud på en vandledning eller anden vigtig forbindelse), kan det være nødvendigt at gå i gang uden tilladelse – arbejdet skal så i stedet anmeldes hurtigst muligt.
Du skal ansøge (eller anmelde) og færdigmelde elektronisk via virk.dk. Se mere ved at klikke her: https://rov.vd.dk/

Private veje i landzone
Her skal ledningsejer sikre sig vejejernes accept af arbejdet - kommunen kan ikke give gravetilladelse.

Ændringer af trafikken

Hvis du skal bruge lysregulering, vigepligt, ensretning, hastighedsbegrænsning, forbud mod standsning/parkering, omkørsel, eller vejen ønskes spærret af i forbindelse med gravearbejdet, skal du søge tilladelse til dette. Du skal ansøge og færdigmelde elektronisk via www.virk.dk. Trods der står at det er til statsveje skal ansøgningen nok blive sendt til vejmyndigheden i Faxe Kommune, husk blot at vælge en vej i Faxe Kommune. Behandlingstiden er op til 7 arbejdsdage.

Generelle gravevilkår kan læses her:

Generelle gravevilkår (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der er heri henvisninger til

Vejregler, afmærkning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

AAB1994 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Overskudsjord skal opsamles, opbevares og bortskaffes efter kommunens anvisninger. Se mere her.

Vejarbejde uden gravearbejde

Hvis du skal arbejde på vores veje eller blot bruge en del af vejen i forbindelse med dit arbejde, men du ikke skal bruge gravetilladelse, skal du sørge for at indhente rådighedstilladelse. Dette gælder alle former for arbejde på vejen, stien, fortovet eller rabatten.

Du søger på samme måde som ved ovenstående: ændringer i trafikken.