Du er her: ForsideTrafik & VejeVintervedligehold og renholdelse af veje

Vintervedligehold og renholdelse af veje

Snerydning
Når vinteren står for døren, er Park & Vej klar til at rykke ud, så trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.

Vintervedligeholdelse

Park & Vej sørger for at glatførebekæmpe på alle offentlige veje efter en prioriteret rækkefølge. Den prioriterede rækkefølge sker ud fra en betragtning om, at de veje der har størst betydning for det overordnede vejnet glatførebekæmpes først – og først når disse veje er farbare, bliver de øvrige veje vedligeholdt.

Faxe Kommune har fra 1. september 2016 vedtaget et nyt regualtiv om vintervedligehold og renholdelse. I regulativet finder du information om hvordan Faxe Kommune glatførebekæmper og hvordan grundejerne skal forholde sig til glatførebekæmpelse både mod offentlig vej og privat fællesvej.

Regulativ om vintervedligehold og renholdelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Regulativ om vintervedligehold og renholdelse - bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvornår er det vinter?

Faxe Kommunes vinterberedskab løber hvert år i perioden fra den 15. oktober til den 15. april, medmindre særlige forhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode

Renhold af fortove og stier

Udover at man som grundejer skal sørge for glatførebekæmpelse af fortove og stier langs sin ejendom, er det også grundejerens pligt at renholde arealerne på alle tider af året. Det gælder både ukrudt, affald mm.

Hvad skal du som grundejer gøre?

Som grundejer langs offentlig vej i by eller bymæssig bebyggelse er det din forpligtelse at glatførebekæmpe og renholde fortovet og stien ud for din ejendom. På private fællesvej eller sti skal du som grundejer sørge for at glatførebekæmpe og renholde hele færdselsarealet ud for din ejendom. Det vil sige både fortov, sti og vej.

Oplever du nogle steder at grundejere ikke overholder deres forpligtelse kan du indberette det via kommunens "Giv-et-praj"formular

Hvad skal kommunen gøre?

Kommunens Park & Vej afdeling sørger for at glatførebekæmpe offentlige veje og stier, samt enkelte fortove. Særligt er det fortove hvor grunden er ejet af Faxe Kommune og fortove, hvor ejendommen har brudt fortov eller ikke har adgang til den del af fortovet fra ejendommen af. Du kan læse mere om definitionen af ubrudt fortov i Faxe Kommunes regulativ. Du kan også på kortet herunder, se hvilke fortove kommunen glatførebekæmper.

Kort over vintervedligeholdelse - veje, stier og fortov

Se stort kort med vintervejklasser (åbner i nyt vindue) På det store kort kan signaturforklaring også findes.