Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Virksomhedens 4 ugers sygefraværssamtale

Virksomhedens 4 ugers sygefraværssamtale

- om virksomhedens pligt til at følge op på medarbejderes sygdom

Virksomheder skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver ikke må spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner.

Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen også foregå telefonisk. Manglende deltagelse i samtalen har ikke konsekvenser for medarbejderens ret til sygedagpenge. Sygefraværssamtalen skal ikke afholdes, hvis medarbejderen er opsagt og fratræder inden for 8 uger fra første sygedag.

Eksempel

En medarbejder i et revisionsfirma sygemelder sig fra sit arbejde på grund af stress. Efter 14 dage indkalder hendes arbejdsgiver hende til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår hun kan vende tilbage til arbejdet. Medarbejderen forklarer her, hvilke ændringer hun har brug for i sit daglige arbejde for ikke at opleve stress, og sammen
udarbejder de en plan for, hvordan og hvornår hun kan vende tilbage til arbejdet. Planen inkluderer bl.a. en delvis raskmelding i et par måneder.

Fordele

• Giver virksomheden mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og
tilrettelægge arbejdet, så medarbejderen hurtigt kan vende tilbage til
arbejdsmarkedet.
• Sygefraværssamtalen sikrer, at virksomheden får fokus på langvarigt
sygefravær og øger mulighederne for, at langvarigt syge medarbejdere kan
blive i virksomheden.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om virksomhedens 4 ugers sygefraværssamtale.

Du kan også få hjælp hos Arbejdstilsynets help desk på tlf. 70 12 12 88, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med sygefravær.

Læs mere på www.bm.dk under sygefravær.

Fra 5. januar 2015 kan arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere anmode om Fast-track-behandling af sygemeldinger, der risikerer at blive langvarige. Læs mere om Fast-track under punktet "Er du blevet syg?" i Jobcentrets menu.