Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerVirksomhedscenter

Virksomhedscenter

Målet med et virksomhedscenter er at få ledige med f.eks. ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes ”kandidater” for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet.

Eksempel

Et varehus opretter et virksomhedscenter, hvor fire kandidater arbejder med at fylde varer op og holde orden på lageret m.v. Jobcentret uddanner en af varehusets faste medarbejdere til at være mentor for kandidaterne, og han frikøbes til opgaven af jobcentret 10 timer om ugen. Kontaktpersonen fra jobcentret samarbejder med mentoren om at følge op på kandidaternes
kompetenceudvikling. Forløbet stopper på et aftalt tidspunkt eller tidligere, hvis kandidaten opnår ordinær beskæftigelse. Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

En grundidé med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte. For at støtte kandidaterne, udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem  mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret.

Fordele:

  • Virksomheden udviser et socialt engagement og medvirker til at færre ledige skal forsørges af det offentlige.
  • Medarbejderne på virksomheden får nye udfordringer. Især mentorerne, som får nye ansvarsområder og udvikler nye kompetencer, der kan anvendes i virksomheden.
  • Virksomhedscentret kan være en rekrutteringskanal for virksomheden, både på kort og på lang sigt.

Kontakt jobcentret og hør om muligheden for at oprette et virksomhedscenter hos jer. Har I ikke en medarbejder, der kan frikøbes til at være mentor, kan jobcentret evt. tilknytte en ekstern mentor. Du kan læse mere om mulighederne og de forskellige typer af virksomhedscentre på:
http://star.dk/da/Tal-og-analyser/Ny-viden/Inspirationsprojekter/Virksomhedscenter-generation-1.aspx