Du er her: ForsideTrafik & VejeTrafiksikkerhedVisioner og mål

Visioner og mål

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

På nationalt plan arbejdes der ud fra visionen "Hver ulykke er én for meget - trafiksikkerhed begynder med dig - men opgaven skal løses i fællesskab". Se mere i Færdselssikkerhedskommisionens Nationale Handlingsplan.

Vi har valgt at følge den nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 40% frem til 2016. Dette er en ambitiøs målsætning, der kræver en målrettet og betydelig indsats i de kommende år.

I Faxe Kommunes planstrategi har vi formuleret følgende vision "Vi har en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved at børn og andre bløde trafikanter færdes."