Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerVITAS - din digitale ansøgning

VITAS - din digitale ansøgning

VITAS er en fælles digital platform for virksomheder og jobcentre, hvor man udveksler relevante oplysninger om virksomhedspraktik, job med løntilskud og voksenlærlinge.

Det er nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed. VITAS erstatter dermed udvekslingen af de kendte blanketter AB 131, AB 135, AB 201, AB 221, AB 231, AB 241 og AB 501 i en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

Du kan tilgå VITAS enten via virk.dk eller vitas.bm.dk

Brugervenligt og fleksibelt ansøgningsflow
Når du starter en ny ansøgning i VITAS, bliver du hjulpet igennem hele processen. De oplysninger om din virksomhed, der kan trækkes fra eksterne registre udfyldes i forvejen. Du bliver også advaret, hvis de oplysninger du angiver, giver belæg for en afvisning af jobcentret. Det samme sker, hvis oplysningerne kræver nærmere redegørelse eller skøn af en jobcentermedarbejder, inden der kan træffes en endelig afgørelse.

Når du har udfyldt din ansøgning skal den godkendes af en medarbejderrepræsentant i din virksomhed inden den sendes til jobcentret. VITAS understøtter flere måder hvorpå man kan få medarbejderrepræsentantens underskift tilknyttet ansøgningen.

Ansøgningen udfyldes rigtigt første gang
VITAS advarer dig undervejs i ansøgningsprocessen, hvis du mangler at angive vigtige oplysninger og du får først mulighed for at sende ansøgningen afsted, når alle felter er udfyldt korrekt.

Både jobcentret og din virksomhed sparer dermed tid og ressourcer på ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt første gang.

Nemmere overblik
VITAS samler alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør et sted. På denne måde har du altid overblik over igangværende og afsluttede sager, og du kan følge op på alle dine sager om løntilskud, praktikforløb/nytteindsats, IGU eller voksenlærlingeforløb i VITAS. Du kan også altid se, om der er beskeder eller notifikationer angående din ansøgning, du skal tage stilling til. Hver gang der sker noget nyt i din sag, vil du også få besked på mail om, hvad du skal gøre.

Fordele

  • Kun korrekt udfyldte ansøgninger. VITAS advarer dig undervejs i ansøgningsprocessen, hvis du mangler at angive vigtige oplysninger og du får først mulighed for at sende ansøgningen afsted, når alle felter er udfyldt korrekt. 
  • Når du sender en ansøgning af sted, fortæller VITAS dig om din ansøgning imødekommer alle de objektive krav løntilskudsordningen, aftalen om praktikforløb/nytteindsats, IGU eller voksenlærlingeordningen, stiller til din virksomheder og til en evt. arbejdstager.
  • I dag foregår udvekslingen af eksisterende blanketter pr. post eller mail, hvilket kan være besværligt og uoverskueligt i en travlt hverdag med en fyldt indbakke.

Sådan gør du
vitas.bm.dk kan du finde vejledninger og en introduktionvideo, der kan hjælpe dig godt i gang.

Du er desuden meget velkommen til at kontakte virksomhedsservice på telefon 56 20 35 10, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med systemet.

hvis du har spørgsmål af mere teknisk karakter, kan du kontakte Landsupporten på telefon: 70 25 89 25 (8-12 på hverdage) eller skrive til: amportalen@star.dk