Du er her: ForsideSelvbetjeningVoksenlærling

Voksenlærling

Elever med erhvervserfaring over 25 år.

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og f¨en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til større ansvar fra første færd.

Fordele:

- Virksomheden kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse. 

- Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed

Virksomheden kan få 40 kr. pr. time i tilskud til lønnen i hele uddannelsesperioden - og til alle erhvervsuddannelser, når voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke burgt i 5 år) og har været ledige i minimum to måneder. Hvis den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet 12 måneders forudgående ledighed.

Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, gives der 30 kr. pr. time i tilskud i op til 2 år fra uddannelsens påbegyndelse. Uddannelsen skal samtidig stå på den regionale voksenlærlingeliste*.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse

Virksomheden kan også få et tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. pr time, og virksomheden kan få tilskud i op til 2 år fra uddannelsens påbegyndelse. Tilskuddet er samtidig betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen står på den regionale voksenlærlingeliste'.

I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på 4.630 kr. pr. uge. (www.virk.dk/aub)

Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler**, så I altid kan finde den aftaleform, der passer jer bedst. Læs mere om aftalerne på www.uvm.dk.

*Find den regionale voksenlærlingeliste på: www.rar-bm.dk - klik på din region og herefter på 'voksenlærlingeliste' i venstremenuen.

** Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen.