Voksenlærling

Elever med erhvervserfaring over 25 år

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed
Virksomheden kan få 40 kr. pr. time i tilskud til lønnen i hele uddannelsesperioden  - og til alle erhvervsuddannelser, når voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) og har været ledig i minimum to måneder. Hvis den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet 12 måneders forudgående ledighed.

Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, gives 30 kr. pr. time i tilskud i op til to år fra uddannelsens påbegyndelse. Uddannelsen skal samtidig stå på den regionale voksenlærlingeliste.*

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse

Sådan gør du

  • Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling
  • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
  • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende
  • Ansøg om tilskud til voksenlærlingens løn via selvbetjeningsløsningen på https://vitas.bm.dk 
  • Få mere information på www.virk.dk/aub (tidligere hos atp.dk), hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion.

Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til to år fra uddannelsens påbegyndelse. Tilskuddet er samtidig betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige står på den regionale voksenlærlingeliste.*

I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på 5030 kr. pr. uge. (www.virk.dk/aub)

Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler**, så i altid kan finde den aftaleform, der passer jer bedst. Læs mere om aftalerne på www.uvm.dk

Fordele

  • Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse.
  • Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge.

* Find den regionale voksenlærlingeliste på: www.rar-bm.dk - klik på region og herefter på "voksenlærlingeliste" i venstremenuen.

** Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år af gangen.