SP Medical A/S, Møllevej 1, 4653 Karise

Faxe Kommune har meddelt miljøgodkendelse + tillæg til SP Medical A/S Møllevej 1, 4653 Karise. Miljøgodkendelsen omhandler oplagring og aftapning af 10 % formalin (formaldehyd-opløsning).

Godkendelserne er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Faxe Kommune har afgjort samtidig på baggrund af VVM-screeninger, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt.

Afgørelserne kan læses nedenfor.

Miljøgodkendelse til SP Medical A/S (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til miljøgodkendelse - SP Medical A/S (PDF-fil åbner i nyt vindue)