Accept af sikkerhedsniveau – Opdatering af Royal Unibrew sikkerhedsdokument

Royal Unibrew – Faxe Bryggeri er omfattet af risikobekendtgørelsens § 2 stk. 1, jf. § 4 nr. 1 og 3. Virksomheden er en kolonne 2-virksomhed.

Faxe Kommune og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har den 30. august 2022 modtaget Royal Unibrews ajourførte sikkerhedsdokument. Faxe Kommune og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har gennemgået det fremsendte sikkerhedsdokument.

Sikkerhedsdokumentet er en detaljeret beskrivelse af bryggeriet 2 køleanlæg, der indeholder ammoniak. Alle væsentlige arbejdsgange, procedure mm., er beskrevet i sikkerhedsdokumentet.

På baggrund af ovenstående, meddeler Faxe Kommune og Midt- Sydsjællands Brand og Redning, i henhold til risikobekendtgørelsens § 13 stk. 5 accept af sikkerhedsniveauet.

Faxe Kommunes afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være indgivet via Klageportalen på virk.dk eller borger.dk senest den 9. juni 2023. Klagevejledningen findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 12.05.2023 - 10:17

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00