Ændring af stald på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at ansøgte ændring fra to til en staldbygning på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev ikke er godkendelses pligtig efter Husdyrbruglovens § 16

Gårdejer Godtfred Christiansen har ønsket at ændre byggeriet af to nye stalde, på Ny Ulsvevej 3, 4690 Haslev, således, at de to stalde opføres som én samlet bygning i stedet for to separate parallelle bygninger. Årsagen til, at der ønskes en ændring, er muligheden for bedre arbejdsmiljø, drift og dyrevelfærd i den nye stald.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at ændringen ikke er godkendelsespligtig efter reglerne i Husdyrbruglovens § 16.

Udvidelsen af produktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev blev oprindelige miljøgodkendt efter Husdyrbruglovens § 16 a i juli 2020, ændringen giver ikke anledning til ændring af vilkår i denne miljøgodkendelse, der forsat vil være gældende på ejendommen.

Du kan læse hele afgørelsen inklusiv klagevejledning under bilag.

Klagefristen til Miljø- og Fødevareklagenævnet er 23. april 2021

Opdateringsdato: 26.03.2021 - 10:34

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00