Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af færdigvarelager hos SP Medical A/S - Møllevej 1, 4653 Karise

SP Medical A/S har den 7. februar 2023 henvendt sig til Faxe Kommune, med et ønske om et oplag af færdigvarer for en kunde.

På baggrund af de oplysninger virksomheden har sendt, samt et tilsyn med det nye lagerområde, træffer Faxe Kommune afgørelse om, at etableringen af færdigvarelageret, ikke er godkendelsespligtig.
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold til godkendelsesbekendtgørelsens1 § 3, stk. 2 og miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. 

Afgørelse om hvorvidt etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 1, ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 3. november 2023.
 

Opdateringsdato: 03.05.2023 - 08:06

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00