Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af regnvandsbassin på Sneholmgårdsvej 52, Dalby, 4690 Haslev

Faxe Forsyning ønsker at etablere regnvandsbassin i forbindelse med kloakseparering i Dalby.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 27. august 2021. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

 

BilagStørrelse
PDF ikon vvm_anmeldelse.pdf395.09 KB
PDF ikon vvm_screeningsskema.pdf1.25 MB
PDF ikon vvm_afgoerelse.pdf1.77 MB
Opdateringsdato: 02.08.2021 - 13:27