Afgørelse om ikke VVM-pligt – fjernvarmeforsyning af Hertelsvej

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at fjernvarmeforsyning af Hertelsvej 1-60, 4640 Faxe ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefristen udløber den 2. marts 2022. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Opdateringsdato: 02.02.2022 - 09:42