Afgørelse om ikke VVM-pligt Haslev Fjernvarme – Nedgravning af fjernvarmerør i 7 områder i Haslev

Haslev Fjernvarme ønsker at etablere fjernvarme i 7 boligområder i Haslev.

Det drejer sig om følgende områder:

  • Haslev Sclerosehospital (Ringstedvej 96, 98, 100, 102A-C, 104, 106 og 106B)
  • Boligområde syd for Lysholm Alle (Anemonevej, Belisvej, Erantisvej, Hyacintvej, Korsagervej, Kæragervej, Lupinvej, Rosenvænget, Sandagervej, Solagervej, Syrenvej, Tofteagervej, Tulipanvej, Violvej og Valmuevej.
  • Boligområdet Gildringeparken, Nordskovsvej og Mindevej.
  • Boligområdet Pilevang, Tyttebærvej, Johansgade, Hasselvej, Gyvelvej, Gransangervej, Granparken og Bregnevang.
  • Grøndalsparken og Bråbyvej 46, 48A, 50, 52A og 52C.
  • Boligområdet Floraparken, H. C. Ørsteds Vej, Havetoften, Hyldehøj, Niels Bohrs vej, Niels Finsens Vej, Ole Rømers Vej og Sydskrænten.
  • Nyt boligområde ved Lysholm Alle. Matr. Nr. 17dt Haslev By, Haslev.

Faxe kommune har på baggrund af ansøgningerne, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at de 7 projekter ikke er VVM-pligtige.

Afgørelserne om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 16. februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelserne.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 19.01.2023 - 14:02

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00