Afgørelse om ikke VVM-pligt – Kunstgræsbane ved Faxe Boldklub

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S har på vegne af Faxe Kommune indsendt en VVM-anmeldelse på etablering af et kunstgræsbaneanlæg med tilhørende lysanlæg, på en af de eksisterende boldbaner ved Faxe Boldklub, Jesper Olsens Vej 6, 4640 Faxe.

Kunstgræsanlægget omfatter etablering af en 11-mands kunstgræsbane samt et ekstraareal til 2 stk. 5- mandsbaner. Samlet kunstgræsareal inkl. eventuelle ekstraarealer andrager i alt 12.140 m². Afvanding af banen sker ved delvis nedsivning gennem underliggende jordlag, samt ved dræning af banen. Drænene tilsluttes den offentlige fælleskloak.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. august 2020. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Afgørelse om ikke VVM-pligt186.37 KB
VVM-screening321.96 KB
Hvidbog94.38 KB
VVM-anmeldelse665.38 KB
Bilag til VVM-anmeldelse7.42 MB
Opdateringsdato: 08.07.2020 - 15:34

Kontaktinformation