Afgørelse om ikke VVM-pligt for Produkthandel – Rønnede

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Produkthandel – Rønnede Miljøcenter, Industrivej 32-34, 4683 Rønnede

Rønnede Miljøcenter har produkthandel på ejendommen Industrivej 32-34, 4683 Rønnede.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelse, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 25. marts 2022. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 25.02.2022 - 10:05