kort

Afgørelse om ikke VVM-pligt til at fjerne gammelt forløb af Troelstrup Bæk

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at fjerne en gammel og ubenyttet rørledning, som tidligere har været en rørlagt strækning af Troelstrup Bæk.

Rørledningen er en del af det gamle forløb af Troelstrup Bæk, som blev omlagt i nye rør før 1991. Rørledningen der skal fjernes er altså ikke længere i brug og vises som afproppet på gamle kortbilag. Faxe Kommune og Faxe Forsyning har ved tilsyn undersøgt rørledningen for at klarlægge eventuelle oversete tilslutninger. Der er ikke fundet nogle tilslutninger på ledningen, og den vurderes derfor ikke at være i brug.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringen ikke er VVM-pligtigt.  Afgørelsen kan påklages til Miljø. og Fødevareklagenævnet af enhver med retslig interesse i sagens udfald. Nærmere klagevejledning kan ses i afgørelsen herunder.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Afgørelse om ikke VVM-pligt332.36 KB
PDF ikon VVM screeningsskema2.37 MB
PDF ikon Ansøgningsskema2.7 MB
Opdateringsdato: 04.02.2022 - 12:22

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00