Afgørelse om indvindingstilladelse til ikke-alment vandværk; Henriettelund Vandværk, samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand for Henriettelund Vandværk.

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til det ikke-almene vandværk; Henriettelund Vandværk. Indvindingstilladelsen omfatter indvinding af 2.000 m3/år.

Tilladelsen kan påklages frem til 25. april 2022. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Faxe Kommune har desuden truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. Afgørelsen offentliggøres sammen med denne tilladelse. Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Tilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt samt screeningskema kan ses nedenfor.

Opdateringsdato: 28.03.2022 - 10:03