Afgørelse om indvindingstilladelse til Karise Vandværk, samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand for Karise Vandværk.

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til Karise Vandværk. Indvindingstilladelsen omfatter indvinding af 180.000 m3/år.

Tilladelsen kan påklages frem til 19. april 2022. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Faxe Kommune har desuden truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. Afgørelsen offentliggøres sammen med denne tilladelse. Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Tilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt samt screeningskema, anmeldeskema og andre bilag kan ses nedenfor.

Opdateringsdato: 22.03.2022 - 11:05