Afgørelse - Regulativ for Egedevejens Vandværk

Faxe Kommune har godkendt regulativ for Egedevejens Vandværk

Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Egedevejens Vandværk og de forpligtelser der på hviler vandværks forbrugere.

Regulativet træder i kraft den 24. januar 2023.

Afgørelsen om godkendelse af regulativet kan påklages til og med den 21.februar 2023. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Bilag:

  • Afgørelsen om godkendelse af regulativ for Egedevejens Vandværk
  • Regulativ Egedevejens Vandværk
Opdateringsdato: 24.01.2023 - 09:49