Dispensation fra museumsloven til digegennembrud i Bjerrede

Faxe Kommune har givet lovliggørende dispensation til et 15 meter bredt gennembrud af et beskyttet jorddige i Bjerrede, i forbindelse med ansøgning om råstofgravning.

Klagefristen er den 11. februar 2020.

Vedr. Bilag 2 - miljøkonsekvensrapporten - er denne fil desværre for stor til at lægge på hjemmesiden. Rapporten kan udleveres ved henvendelse til Natur og Miljø teamet på naturogmiljoe@faxekommune.dk eller telefon 56 20 30 61.

Opdateringsdato: 14.01.2020 - 15:57