Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at nedlægge en beskyttet sø i Bjerrede

Faxe Kommune har givet dispensation til at nedlægge en beskyttet sø i Bjerrede. Dispensationen er givet i forbindelse med ansøgning om råstofgravning.

Klagefristen er den 11. februar 2020.

Vedr. Bilag 3 - miljøkonsekvensrapporten - er denne fil desværre for stor til at lægge på hjemmesiden. Rapporten kan udleveres ved henvendelse til Natur og Miljø teamet på naturogmiljoe@faxekommune.dk eller telefon 56 20 30 61.

Opdateringsdato: 14.01.2020 - 16:13