Dispensation til at benytte de dele af en hundefold, der beliggende indenfor afstandskravet på 200 m til nabobeboelse, til hundetræning

Østerskovvej 22, 4682 Tureby - Matr.nr. 1b Dalby Borup By, Sdr. Dalby

Faxe Kommune meddeler hermed dispensation i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 7 til at benytte de dele af hundefolden, der er beliggende indenfor afstandskravet på 200 m fra nabobeboelserne på hhv. Østerskovvej 31 og 20 i forbindelse hundetræning og hundeluftning.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 52.

 

Opdateringsdato: 11.08.2020 - 13:14