oversigtskort

Dispensation til naturforbedrende tiltag i Strandparken

Faxe Kommune ønsker at forbedre naturen i Strandparken og skabe flere biotoper til glæde for biodiversiteten og områdets besøgende

Projektet omhandler genåbning af et rørlagt vandløb, som føres ud i en eksisterende grøft, som er voldsomt tilvokset. Denne oprenses og ligesom mindre partier af rørskoven i den nedstrøms liggende sø kan oprenses. 

I vores samlede vurdering har vi lagt særlig vægt på, at projektet skaber flere biotoper til glæde nye arter. Samtidig har vi lagt særligt vægt på de rekreative resultater, hvor Strandparkens besøgende bliver præsenteret for flere forskellige naturoplevelser og forbedrede faciliteter. 

 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørgsmål til projektet kan sendes til naturgruppen i Center for Plan & Miljø, se kontakt info her på siden

BilagStørrelse
PDF ikon Dispensation1.44 MB
Opdateringsdato: 16.12.2021 - 15:12

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00